Citaten Kahlil Gibran


Kahlil Gibran
Dichter Kahlil Gibran

Libanese dichter Kahlil Gibran (ca. 1882-1931).  Gibran was een poëtische schrijver, filosoof en hij schilderde ook graag.

Gibran werd geboren in Libanon en verhuisde op zijn 12e naar de Verenigde Staten. Hij heeft verschillende werken gepubliceerd, maar ‘The Prophet’ is zeker het bekendste werk. Het werk verscheen in het Engels in 1923 en is (nog steeds!) een van de best verkopende boeken ter wereld. Het is in meer dan 40 talen vertaald.

Mooiste citaten van Kahlil Gibran


Schoonheid is niet het beeld dat je zou willen zien, noch het lied dat je zou willen horen, maar veeleer een beeld dat je al ziet, al sluit je je ogen, en een lied dat je hoort, ook al sluit je je oren.

Kahlil Gibran

 

Gij bidt als gij wanhopig zijt en in nood; mocht gij ook bidden in de volheid van uw vreugde en in de dagen van uw overvloed.

Kahlil Gibran

 

Wanneer je het hart van het leven bereikt zul je in alles schoonheid zien, zelfs in de ogen die blind zijn voor deze pracht.

Kahlil Gibran

 

De verborgen bron van je ziel moet opzwellen en murmelend naar de zee stromen; en de schat uit je oneindige diepten zal aan je ogen geopenbaard worden.

Kahlil Gibran

 

De ware rijkdom van een mens is het goede dat hij verricht in de wereld. Schoonheid is eeuwigheid die naar zichzelf kijkt in de spiegel. Maar jij bent eeuwigheid en jij bent de spiegel.

Kahlil Gibran

 

Het is goed te geven, wanneer ons wordt gevraagd, maar beter nog is het ongevraagd te geven, uit begrijpen.

Kahlil Gibran

 

Liefde is een woord van licht, geschreven door een hand van licht, op een bladzijde van licht.

Kahlil Gibran

 

Iedere mens is de afstammeling van iedere koning en iedere slaaf.

Kahlil Gibran

 

Ik werd opnieuw geboren toen mijn ziel en mijn lichaam elkaar liefkregen en een huwelijk aangingen.

Kahlil Gibran

 

Je mag hem vergeten met wie je samen gelachen hebt, maar nimmer hem met wie je hebt geweend.

Kahlil Gibran

 

Als je niet graag doet wat je doet en niet doet wat je wél graag doet, dan heb je wanklank boven muziek verkozen.

Kahlil Gibran

 

Jij mag je kinderen geven van je liefde, maar niet van je gedachten, want zij hebben hun eigen gedachten. Je mag hun lichamen huisvesten, maar niet hun zielen want hun zielen toeven in het huis van morgen, dat je niet bezoeken kunt, zelfs niet in je dromen. Je mag proberen hun gelijk te worden, maar tracht hen niet aan je gelijk te maken.

Kahlil Gibran