Moeder Theresa


Moeder Teresa, geboren als Agnes Gonxha Bojaxhiu (Skopje, 26 augustus 1910 – Calcutta, 5 september 1997), was een wereldbekende en controversiële katholieke zuster, stichteres van de Missionarissen van Naastenliefde en Nobelprijswinnares voor de vrede. Zij zette zich in onder de armsten der armen in India. De congregatie die ze in 1950 stichtte telde in 1995 meer dan 3.500 leden met 300 tehuizen in 25 landen.

 

Agnes Gonxha Bojaxhiu werd geboren in het toenmalige Ottomaanse Rijk (nu Macedonië) en groeide op in een prominent Albanees-katholiek gezin. Op 17-jarige leeftijd trad ze in de orde van Onze lieve vrouw van Loreto in Rathfarnham, Ierland. Een jaar later vertrok ze naar Calcutta in India waar ze onderwijzeres werd aan een meisjesschool. Zij koos daar de naam Moeder Teresa in verwijzing naar Theresia van Lisieux.

Getroffen door het lot van de talloze dakloze zieken en stervenden, zwervende kinderen, hongerigen en leprozen besloot zij zich te wijden aan deze armsten der armen. Ze verliet met toestemming van Pius XII haar klooster en zette in Calcutta een wereldwijd bekend werk onder armen op, dat zij tot kort voor haar dood leidde. Ze stichtte de orde van de Missionarissen van Naastenliefde, een religieuze orde voor zusters in Calcutta. Een Nederlands tehuis van de Missionarissen van Naastenliefde, opgericht in 1977, bevindt zich te Rotterdam; een Belgisch tehuis werd in 1980 te Gent opgericht.

 

 

Bron: Wikipedia

Citaten en Uitspraken Moeder Theresa


Er zijn veel mensen op deze wereld die snakken naar een stuk brood maar er zijn er nog veel meer die snakken naar

een beetje liefde

Moeder Theresa

 

Vrede begint met een glimlach en een glimlach is het begin van de liefde.

Moeder Theresa

 

Als we geen vrede hebben, dan komt dat omdat we vergeten zijn dat we elkaar toebehoren.

Moeder Theresa

 

Bidden leidt tot een zuiver hart; een zuiver hart leidt tot liefde; liefde zet je aan tot daden voor je naasten; en deze inzet leidt op zijn beurt tot de vrede van het hart. Dus door het gebed hebben wij alles: zuiverheid, vreugde, liefde, inzet en vrede!

Moeder Theresa

 

Als je mensen oordeelt, heb je geen tijd om hen lief te hebben.

Moeder Theresa

 

Wie vol vreugde is, predikt zonder te prediken.

Moeder Theresa

 

Vriendelijke woorden zijn soms kort, maar hun echo sterft nooit uit.

Moeder Theresa

 

Gebed en vasten geven ons een zuiver hart

Moeder Theresa