Gedicht Stilte


 

De stilte zoekt de spirituele mens

periodiek

Voortdurend een hectiek leven

belemmert de spirituele groei

De spirituele mens is niet

afhankelijk van uiterlijk vertoon, geluk en welzijn

De spirituele mens weet dat hij niet

van deze wereld is

De spirituele mens ervaart

verbondenheid met het immateriële

Er heeft onthechting plaatsgevonden

 

J. Nijsink