Gedicht zonder kennis


Zonder kennis is er geen wijsheid

Zonder wijsheid is er geen inzicht

Zonder deze ingrediënten groeit de mens niet

Zonder groei zal het leven stilstaan

Wanneer het leven stilstaat,

zal de mens niet verder groeien

Zonder groei zal belemmering plaatsvinden op het pad naar een hogere staat van bewustzijn

 

J. Nijsink