Gebed van Franciscus


St. Franciscus van Assisi

Heer, maak mij een instrument van uw vrede

Waar haat het hart verscheurt

laat mij liefde brengen

Waar wordt beschuldigd

laat mij vergeving schenken.

Waar verdeeldheid mensen van elkaar vervreemdt

laat mij eenheid stichten

Waar twijfel knaagt

laat me geloof brengen

Waar dwaling heerst

laat me waarheid uitdragen

Waar wanhoop tot vertwijfeling voert

laat hoop doen herleven

Waar droefenis neerslachtig maakt

laat me vreugde brengen

Waar duisternis het zicht beneemt

laat me licht ontsteken

Maak dat wij niet zozeer zoeken om getroost te worden

als wel om te troosten

Om begrepen te worden als wel om te begrijpen

Om bemind te worden als wel om te beminnen

Want wij ontvangen door te geven

Wij vinden door onszelf te verliezen

Wij krijgen vergeving door vergeving te schenken en wij worden tot eeuwig leven geboren door te sterven

 

Amen.      

                             

 

St. Franciscus van Assisi